Používané materiály

Štuky, tenkovrstvé omítky a stěrky

Strojní omítky

Ruční omítky

Sanační omítky

Termoizolační omítky

Penetrační nátěry